May 26, 2017

USA-BILS PODDEN #9

Då är det efterlängtade 9:e avsnittet här! Vi inleder med att lyssna på Ponkans raljerande kring bilar som ägarna tror signalerar en sak men som i själva verket skickar helt andra signaler. Bodybuilders med våldstendenser som även kör Pontiac Fiero bör avstå från att lyssna. Vidare presenterar Krick listan på oumbärliga tillval och funktioner som inte längre finns i våra bilar - som vi vill ha tillbaka genast! Alla som saknar ljus-knappen på golvet räcker upp en hand. Slutligen beskriver Krick hur han lyckade krympa en -79 Caprice drygt 5 cm runt om, endast med hjälp av två stenväggar. Det blev en kul avsnitt. Häng med!

More episodes

Load more